350 Ang mo kio Portfolio  /  HDB   /  350 Ang mo kio  

350 Ang mo kio

Renovation Budget : $71,000

Project Type : Resale HDB 5 Room Flat